CERERE SOLICITARE INFORMATII

 

 

Denumirea autoritatii sau institutiei publice_____________________

Sediul /adresa_____________________________________________

Data___________________

 

 

 

Stimate domnule/Stimata doamna_______________________

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente :

 

 

 

Doresc ca informatiile solicitate sa imi fie furnizate, in format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail : ____________________________ .

Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate ( daca se solicita copii in format scris).

Va multumesc pentru solicitudine,

_______________________

( semnatura petentului)

 

 

Numele si prenumele petentului______________________________________

Adresa__________________________________________________________

Profesia (optional) ________________________________________________

Telefon/fax (optional)______________________________________________