1. Lista societatilor a caror arhiva se afla depozitata la:
  Price Banks SRL
 2. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.
 3. Noul cont IBAN al Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi, incepand cu 20.11.2009, se foloseste si pentru comision si pentru taxe: RO72TREZ4065032XXX014388
 4. Conturile IBAN in care se vireaza amenzile date de inspectorii ITM Iasi agentilor economici in contul bugetului de stat (cautare dupa cont 20A350102)
 5. Plati ITM efectuate prin ordine de plata in anul 2016
 6. Plati ITM efectuate prin ordine de plata in anul 2015
 7. Plati ITM efectuate prin ordine de plata in anul 2014
 8. Plati ITM efectuate prin ordine de plata in anul 2013
 9. Plati ITM efectuate prin ordine de plata in anul 2012
 10. Model de adeverinta pentru obtinerea indemnizatiei de somaj
  Nota: se completeaza numai de catre angajator si se depune de catre salariat la Agentia judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca fara a mai fi necesara viza Inspectoratului Teritorial de Munca
 11. Model de adeverinta de vechime pentru situatia in care salariatul inceteaza activitatea inainte de 01.01.2011
 12. Model de adeverinta de vechime pentru situatia in care salariatul inceteaza activitatea dupa 01.01.2011
 13. Agenti economici care mediaza angajari in strainatate
 14. Lista cu documentele care pot fi puse la dispozitia cetateanului in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 15. Cerere restituire sume de ITM
 16. Lista serviciilor externe de protectie si prevenire abilitate conform HG nr.1425/2006
 17. LEGEA Nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 18. Ghidul lucratorului roman in: