1. Bilant contabil la 31.12.2016
 2. Bilant contabil la 31.12.2015
 3. Bilant contabil la 31.12.2014
 4. Bilant contabil la 31.12.2013
 5. Bilant contabil la 31.12.2012

 6. Contul de executie 31.12.2016

 7. Bugetul de venituri si cheltuieli 2017
 8. Bugetul de venituri si cheltuieli 2016

 9. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.
 10. Noul cont IBAN al Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi, incepand cu 20.11.2009, se foloseste si pentru comision si pentru taxe: RO72TREZ4065032XXX014388
 11. Conturile IBAN in care se vireaza amenzile date de inspectorii ITM Iasi agentilor economici in contul bugetului de stat (cautare dupa cont 20A350102)
 12. Plati ITM efectuate prin ordine de plata in anul 2016
 13. Plati ITM efectuate prin ordine de plata in anul 2015
 14. Plati ITM efectuate prin ordine de plata in anul 2014
 15. Plati ITM efectuate prin ordine de plata in anul 2013
 16. Plati ITM efectuate prin ordine de plata in anul 2012
 17. Model de adeverinta pentru obtinerea indemnizatiei de somaj
  Nota: se completeaza numai de catre angajator si se depune de catre salariat la Agentia judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca fara a mai fi necesara viza Inspectoratului Teritorial de Munca
 18. Model de adeverinta de vechime pentru situatia in care salariatul inceteaza activitatea inainte de 01.01.2011
 19. Model de adeverinta de vechime pentru situatia in care salariatul inceteaza activitatea dupa 01.01.2011
 20. Agenti economici care mediaza angajari in strainatate
 21. Lista cu documentele care pot fi puse la dispozitia cetateanului in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 22. Cerere restituire sume de ITM
 23. Lista serviciilor externe de protectie si prevenire abilitate conform HG nr.1425/2006
 24. LEGEA Nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 25. Ghidul lucratorului roman in:
 26. În perioada 28-29 noiembrie 2012 au avut loc la Iaşi două evenimente organizate de Punctul Focal - România al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont", în colaborare cu ITM Iaşi [detalii...]
 27. Pe data de 19 aprilie a avut loc la Iaşi etapa judeţeană a concursului naţional ŞTIU ŞI APLIC SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII ! Ediţia a V a - IAŞI - 2013[detalii...]
 28. În perioada 7 - 9 iunie 2013 s-a desfăşurat la Iaşi, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, în premieră la nivel naţional, concursul „ ŞTIU ŞI APLIC - Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii ”, în urma demersurilor făcute de către Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi şi introdus de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în Calendarul activităţilor educative regionale 2013 cu numărul 596.[detalii...]