1. Lista societatilor a caror arhiva se afla depozitata la:
  Price Banks SRL
 2. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit, in anul 2017, cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.
 3. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit, in anul 2016, cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.
 4. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit, in anul 2015, cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.

 5. Noul cont IBAN al Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi, incepand cu 20.11.2009, se foloseste si pentru comision si pentru taxe: RO72TREZ4065032XXX014388
 6. Conturile IBAN in care se vireaza amenzile date de inspectorii ITM Iasi agentilor economici in contul bugetului de stat (cautare dupa cont 20A350102)

 7. Model de adeverinta de vechime pentru situatia in care salariatul inceteaza activitatea inainte de 01.01.2011
 8. Model de adeverinta de vechime pentru situatia in care salariatul inceteaza activitatea dupa 01.01.2011
 9. Agenti economici care mediaza angajari in strainatate
 10. Cerere restituire sume de ITM
 11. Lista serviciilor externe de protectie si prevenire abilitate conform HG nr.1425/2006
 12. Ghidul lucratorului roman in: