.

  1. Certificarea situatiilor prezentate de angajatori privind numarul de personal angajat cu contract individual de munca si vechimea in specialitate, conditii necesare pentru obtinerea licentelor de functionare pentru activitåti prevazute in anumite legi speciale (licente de transport, jocuri de noroc, exploatari forestiere, licente turism).
  2. Asistenta de specialitate si consultanta in domeniul evidentei muncii acordata personalului societatilor comerciale care au obtinut aprobarea pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca in conditiile Legii nr. 130 /1999 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv testarea pentru confirmarea pe posturi a inspectorilor de personal.
  3. Certificarea de date specifice la solicitarea societatilor lichidatoare a agentilor economici falimentari in vederea intocmirii rapoartelor de activitate, conform Legii nr. 64/1995.