1. Participarea inspectorilor de munca la efectuarea determinarilor de noxe, de catre institutiile abilitate si recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite in conformitate cu prevederilor art.4 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001si a altor drepturi prevazute de legislatia in vigoare
  2. Consultanta de specialitate pentru constituirea si acreditarea societatilor comerciale sau persoane fizice autorizate care au ca obiect de activitate prestarea de servicii, inclusiv activitati psihologice, in domeniul securitatii si sanatatii in munca
  3. Consultanta de specialitate privind amenajarea si dotarea cabinetelor de protectia muncii din unitati precum si realizarea propagandei vizuale proprii
  4. Consultanta de specialitate in vederea intocmirii dosarului necesar pentru obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii conform Legii 319/2006 si HG 1245/2006
  5. Asistenta tehnica pentru completarea Formularului tip de Inregistrare a Accidentelor de Munca la agentii economici care efectueaza cercetari de accidente prin comisii proprii
  6. Expertize, examinari sau analize pentru clarificarea unor situatii de pericol solicitate de institutii, persoane fizice /juridice sau alte organisme