1. Consultanta privind metodele si mijloacele manageriale de aplicare a prevederilor legislative in scopul normalizarii conditiilor de munca
  2. Expertiza tehnica a documentatiei depuse de persoane fizice / juridice in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite

Activitatile de expertiza sau asistenta de specialitate in cazul extinderii domeniului de autorizare sau al reautorizarii, se vor tarifa cu 75% din tariful specificat.

Emiterea duplicatelor ( certificate, avize, etc.) in conditiile legii se va tarifa cu 50 % din valoarea initiala /actuala de eliberare.

Persoanele fizice si juridice care, in temeiul unor legi speciale, sunt scutite de la plata impozitului, a contributiilor, sau a altor taxe datorate bugetului de stat sau bugetelor fondurilor speciale, beneficiaza de gratuitate pentru prestarea serviciilor prevazute in prezentul Normativ.

 

.