.

    Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi in conformitate cu Legea nr.108/1999, legea sa de functionare, nu are in competenta sa elaborarea de proiecte legislative.

    Elaborarea de proiectelor legislative din domeniul sau de lucru este de competenta Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a Inspectiei Muncii Bucuresti .