Fişa orientativă pentru angajatori privind consultarea lucrătorilor şi organizarea şi funcţionarea CSSM (comitetele de securitate şi sănătate în muncă)
Întrebări frecvente privind informarea, instruirea şi consultarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor din microîntreprinderi şi întreprinderi mici
Zece întrebări frecvente privind evaluarea riscurilor în microîntreprinderi şi întreprinderi mici