Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi a primit de la Imprimeria Nationala si a inceput
distribuirea registrelor de evidenta a zilierilor, in baza prevederilor art. 6 din Normele
metodologice de aplicare a legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter
ocazional desfasurate de zilieri
, aprobate prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei și Protectiei
Sociale nr. 1439/2011 și Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1930/2011.


  Registrele se eliberează la cerere, la sediul nostru din municipiul Iasi, str. Moara de Foc nr. 31.
Un model de cerere poate fi descarcat de aici.


  Registrul este în format A3, conține 200 de pagini, fiecare pagină având 15 rânduri (un rând
corespunde activitatii dintr-o zi a unui zilier).


  Pretul registrului este de 79,20 lei si se poate achita cu numerar la casieria institutiei in momentul
eliberării sau in contul IBAN RO74TREZ4065005XXX005323 deschis la Trezoreria Iasi.