Cod etic de conduita
 1. Cod de conduita - ITM Iasi 2021

  Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.
 1. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2021
 2. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2020
 3. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2019
 4. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2018
 5. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2017
 6. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2016
 7. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2015

  Planul de integritate
 1. Pan integritate ITM Iasi 2022

  Declaratii
 1. Declaratie privind asumarea unei agende de integritate organizationala
 2. Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare a "Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020"

  Incidente de integritate
 1. Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2021
 2. Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2020
 3. Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2019
 4. Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2018
 5. Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2017

  Transparență în procesul decizional:
 1. Raport transparenta decizionala SNA 2021
 2. Raport transparenta decizionala SNA 2020
 3. Raport transparenta decizionala SNA 2019