Avertizări în interes public

Potrivit cadrului legal nou-adoptat (Legea nr. 361/2022), persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs
sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public,
precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

Canale interne:

Canale externe

Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale,
comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

Raportarea cuprinde, cel puţin, următoarele: numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în
interes public, contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile, persoana vizată, dacă este cunoscută,
descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorităţi, instituţii publice,
oricărei alte persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanei juridice de drept privat,
precum şi, după caz, probele în susţinerea raportării, data şi semnătura, după caz.