Carnete de muncă

Rugăm titularii să se prezinte pentru ridicarea carnetelor de muncă, la sediul nostru din Iași (șoseaua Moara de Foc nr. 31). Programul de lucru cu publicul este:
luni, marti, joi între orele 830-1430;
miercuri între orele 830-1430 și 1630-1800
vineri între orele 830-1230.

Titularul carnetului de muncă se va prezenta cu actul de identitate. În situații excepționale, o altă persoană decât titularul, se poate prezenta cu împuternicire
notarială specială pentru ridicarea carnetului de muncă, însoțită de copia actului de identitate al titularului și propriul act de identitate.

Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal, nu ne permit publicarea unor informații mai exacte cu privire la titularii carnetelor de muncă.
Titularul se poate interesa la numarul de telefon 0232 257 100 int 139 sau la sediul nostru cu cartea de identitate.

Carnetul de muncă este un act de o importanță majoră pentru titular, deoarece este documentul pe baza căruia se dovedește vechimea în muncă, profesie și specialitate
acumulată pâna la 31 decembrie 2010, precum și stagiul de cotizare pentru pensionare înregistrat pâna la 1 aprilie 2001.