Inspector șef
Grojdea Costel tel: 0232 257 100 int.102

Inspector șef adjunct Securitate și Sănătate în Muncă
Daniel George Tanasievici tel: 0232 257 100 int.103

Șef serviciu Control Relații de Muncă
Catalin Țacu tel: 0232 257 100 int.122

Șef birou Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă
Gospodaru Raluca tel: 0232 257 100 int.104

Șef serviciu Control Securitate și Sănătate în Muncă
Gabriela Căldărescu tel: 0232 257 100 int.145

Șef serviciu Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică
Aurica Atomulesei tel: 0232 257 100 int.109

Informații și relații cu publicul
Secară Alina Elena tel: 0232 257 100 int.129

Legislație contencios
Dobre Nicolae Adrian tel: 0232 257 100 int.148

Administrator rețea, programator calculatoare
Vasile Bosânceanu tel: 0232 257 100 int.116