Accesul la informații de interes public

Art. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite
astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor
dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu
documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Persoana responsabilă la ITM Iași pentru Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informații de interes public

Secară Alina Elena
Telefon: 0232257100 interior 129
e-mail: petitii@itmiasi.ro

Formular pentru solicitare in baza Legii nr.544/2001

Modalitățile de contestare a deciziei în situația în care persoana se consideră vătămată
în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Formular reclamaţie administrativă - refuz comunicare informaţii

Formular reclamaţie administrativă - netransmitere în termen