În atenția angajaților și angajatorilor

• Vechimea în muncă stabilită până la data 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă. (Codul Muncii- Lege nr.53/2003)
În lipsa carnetului de muncă sau a înscrisurilor/certificării în carnetul de muncă, ITM Iași eliberează adeverințe de vechime pentru persoanele care au avut perioade lucrate anterior datei de 31.12.2010 la angajatori (capital mixt/privat) cu sediul social în județul Iași și care s-au înregistrat la ITM Iași potrivit Legii nr.83/1995, Legii nr.130/1999 (abrogate în prezent)
După data 01.01.2011, la încetarea activității salariatului, angajatorii au obligația să îi elibereze acestuia o adeverință care sa ateste activitatea desfașurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, precum și un extras din registru.
• La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.( H.G nr.905/2017)
• Referitor la extras din registru, în situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul/fostul salariat poate solicita ITM eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. ITM în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
Extrasul din registru generat la acest moment din aplicația informatică - registrul general de evidență al salariaților, nu este document ce atestă vechimea în muncă.