În atenția agenților de plasare a forței de munca/furnizorilor de servicii de plasare a forței de munca potrivit Legii nr.156/2000  privind protecția cetațenilor români care lucreaza în strainatate

Agenții de plasare a forței de munca în strainatate
-  Cei înregistrați la ITM au obligația, ca în termen de 60 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a modificarilor legii, de a se înregistra în condițiile stabilite de lege/ norme metodologice,
agenții de plasare au obligația înregistrarii la ITM unde își au sediul, precum și a notificarii înființării de sucursale,  puncte de lucru, sedii secundare la ITM unde își au sediul și ITM raza teritoriala- 5 zile lucratoare anterior începerii prestarii activitații de plasare ,
sa transmita trimestrial la ITM unde își au sediul social, situația privind persoanele mediate și angajate în strainatate- sfârșitul lunii urmatoare trimestrului încheiat
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE - Anexa nr.3 norme metodologice
DOCUMENTAȚIA NECESARĂ ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII/NOTIFICĂRII la ITM -
  Documentatie Agenți plasare
SITUAȚIA TRIMESTRIALA - Anexa nr.2 norme metodologice

Furnizorii de servicii de plasare a forței de munca
- au obligația notificarii ITM unde își au sediul permanent pe teritoriul României- 5 zile lucratoare anterior începerii prestarii serviciilor de plasare,
sa transmita trimestrial la ITM unde își au sediul permanent, situația privind persoanele mediate și angajate în strainatate- sfârșitul lunii urmatoare trimestrului încheiat
NOTIFICARE DE ÎNREGISTRARE - Anexa nr.4 norme metodologice
DOCUMENTAȚIA NECESARA ÎN VEDEREA NOTIFICARII ITM_
  Documentatie Furnizori servicii plasare
SITUAȚIA TRIMESTRIALA - Anexa nr.2 norme metodologice

Furnizorii de servicii de plasare transfrontaliera a forței de munca
-  au obligația notificarii ITM în a caror raza teritoriala intenționeaza sa își desfașoare activitatea pe teritoriul României - 5 zile lucratoare anterior începerii prestarii serviciilor de plasare
NOTIFICARE DE ÎNREGISTRARE - Anexa nr.5 norme metodologice
DOCUMENTAȚIA NECESARA ÎN VEDEREA NOTIFICARII ITM_
  Documentatie Furnizori servicii plasare transfrontaliera