Începând cu data de 10 aprilie 2023, transmiterea registrului va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.8/6.0.9 ale aplicației Revisal.

Inspectia Muncii pune la dispozitia angajatorilor aplicatia ReviSal prin intermediul pagii de internet www.inspectiamuncii.ro/reges. Aici gasiti informatii privind modalitatea de instalare si utilizare, inclusiv preluarea datelor din aplicatia anterioara.

Transmiterea on-line a registrului se realizezaza prin intermediul paginii de internet https://reges.inspectiamuncii.ro.

Angajatorii care nu vor apela la prestatori de servicii (resurse umane si registrul salariatilor) vor trebui sa nominalizeze prin decizie scrisa, una sau mai multe persoane care vor completa si transmite registrul general de evidenta al salariatilor (ReviSal).

Nominalizarea scrisa:
  - se va face pentru una sau mai multe persoane care prezinta suficiente garantii in ceea ce priveste masurile de securitate tehnica si organizatorice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  - va cuprinde obligatia respectarii de catre aceste persoane a obligatiei de a actiona doar in baza instructiunilor primite de la angajator;
  - va cuprinde obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala;
  - nominalizarea nu se depune la inspectoratul de munca, se va pastra la angajator si va fi prezentata inspectorilor de munca in cazul unui control.

Angajatorii care vor contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului general de evidenta al salariatilor vor incheia in forma scrisa contracte de prestari servicii cu prestatori, care isi desfaşoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.
Contractele incheiate in forma scrisa vor cuprinde:
- interdictia subcontractarii, serviciilor de completare si transmitere a registrului incredintate de angajator;
- data intrarii in vigoare si a incetarii contractului;
- respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:
    - obligatia prestatorului de a actiona doar in baza instructiunilor primite de la angajator/beneficiar;
    - obligatia prestatorului de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala;
    - obligatia prestatorului de utiliza pentru completarea şi transmiterea registrului doar persoane care prezinta suficiente garantii in ceea ce priveste masurile de securitate tehnica si organizatorice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Angajatorii care vor contracta serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta al salariatilor au obligatia informarii in scris, a inspectoratului teritorial de munca despre incheierea contractului de prestari servicii, in termen de 3 zile lucratoare.
Informarea se va face printr-o adresa intocmita de angajator, care va cuprinde:
- denumirea prestatorului de servicii;
- certificatul de inregistrare al prestatorului eliberat de registrul comertului;
- data de la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului.

Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, sunt stabilite prin Ordinul M.M.F.P.S. nr. 1918/2011.

Prin adresa 0017483/08.08.2011, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ne informeaza ca pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in baza H.G. nr. 500/2011, nu este necesara inregistrarea ca operator de date cu caracter personal, indiferent daca operatiunea se realizeaza direct de angajator sau de catre un prestator de servicii. Angajatorul in calitate de operator de date cu caracter personal si persoanele nominalizate de acesta sau prestatorii de servicii in calitate de imputerniciti, au celelalte obligaţii stabilite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.