Formulare depunere revisal

Depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca sau transmiterea on-line prin intermediul portalului Inspectiei Muncii a registrului în format electronic trebuie precedata de salvarea fisierului cu extensia .rvs din aplicatia ReviSal, meniul "Registru", butonul "Generare registru".

A. Formulare necesare pentru depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca

  1. Transmiterea registrului (fisierul cu extensia .rvs) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca se face pe suport CD, discheta 3,5 inch/1,44Mb sau medii de stocare USB cu sistem de fisiere FAT sau FAT32;
  2. Adresa de înaintare semnata si stampilata de catre reprezentantul legal.

    La prima depunere mai este necesara:

  3. O copie a certificatului de înmatriculare la Registrul Comertului, a certificatului de înregistrare fiscala.

În cazul modificarii elementelor de identificare ale angajatorului, depunerea ulterioara trebuie însotita de o copie a certificatului de înmatriculare la Registrul Comertului si a certificatului de înregistrare fiscala.

B. Formulare pentru transmiterea on-line

Obtinerea numelui de utilizator si a parolei se face la sediul inspectoratului teritorial de munca în a carui judet îsi are sediul angajatorul, dupa ce a depus cel putin odata registrul electronic la ghiseu, în baza urmatoarelor documente:

  1. Formular obtinere parola pentru transmiterea on-line;
  2. O copie dupa certificatul de înmatriculare;
  3. O copie a actului de identitate a persoanei împuternicite.

În cazul în care transmiterea on-line pentru versiunea noua nu functioneaza cu datele contului activate pentru versiunea veche angajatorul va trebui sa faca o prima depunere la ghiseele ITM împreuna cu actele mentionate la punctul A.

Se recomanda solicitarea schimbarii parolei odata cu persoana responsabila cu completarea si transmiterea revisal prin prezentarea documentelor de la punctul B.

Informatii suplimentare gasiti în Ordinul nr. 1918 din 25.07.2011