1.Când pot fi controlat de inspectoratul de muncă?

2.Cine mă controlează?

3.De ce unitatea mea poate face obiectul unui control din partea inspectoratului de muncă?

4.Cum pot fi controlat?

5.Ce poate face inspectorul?

6.Ce se întâmplă dacă obstrucționezi inspectorul în exercitarea inspecției?

SUS

1.Când pot fi controlat de inspectoratul de muncă?

    Oricând, la orice oră, la orice interval de timp față de verificarea anterioară.

SUS

2.Cine mă controlează?

    Unul sau mai mulți inspectori de muncă, care prezintă o legitimație; un ordin de serviciu (de deplasare) poate fi prezentat la cerere.
    Uneori, pentru a putea realiza identificarea persoanelor și pentru protecția inspectorilor, suntem însoțiți de jandarmi sau polițiști.

SUS

3.De ce unitatea mea poate face obiectul unui control din partea inspectoratului de muncă?

    - deoarece ai fost planificat pentru o verificare generală, periodică care se numește control de fond;
    - deoarece inspectoratul desfășoară o campanie de control tematică, într-un anumit domeniu de activitate sau într-un anumit areal geografic;
    - deoarece inspectorul dorește să verifice modul în care au fost îndeplinite măsurile obligatorii dispuse într-un control anterior;
    - deoarece o altă instituție cu atribuții de control ne-a solicitat efectuarea unui control;
    - deoarece există o sesizare cu privire la nereguli în unitate;
    - deoarece inspectorul a observat un fapt deosebit în unitate, are o suspiciune serioasă privind o gravă încălcare a normelor legale sau există o stare de pericol iminent.

SUS

4.Cum pot fi controlat?

    Cele mai multe acțiuni de control în domeniul relațiilor de muncă sunt inopinate, fără anunțare prealabilă. Nu facem asta pentru a te speria sau pentru a încurca activitatea unității. Procedăm așa pentru a surprinde situațiile de fapt existente în mod natural în unitate și care ar putea fi ascunse dacă verificarea ar fi anunțată.
    Prezența conducătorului unității nu este o condiție fără de care inspectorul nu poate realiza inspecția. Inspectorul de muncă are dreptul de acces liber în orice spațiu al unității, în absența conducătorului unității.
    Pe lângă controlul efectuat la sediul unității supuse inspecției, poți fi invitat să prezinți acte și documente la sediul inspectoratului de muncă, acestea fiind menționate într-o înștiințare scrisă de inspectorul de muncă.

SUS

5.Ce poate face inspectorul?

    - să intre, fără a fi însoțit, în orice încăpere, sau alt spațiu al unității;
    - să fotografieze, să filmeze, să facă înregistrări audio, să fotocopieze documente, să copieze pe suporturi de stocare informații electronice;
    - să ia declarații scrise salariaților, oricăror persoane din unitate, inclusiv conducătorului unității: poate solicita ca în momentul intervievării persoanelor să nu mai fie nimeni de față;
    - să solicite informații, date de la orice salariat sau persoană din unitate;
    - să solicite orice act, document sau registru din unitate: să le ridice temporar pentru studiere sau fotocopiere;
    - să acceseze orice sistem informatic și să solicite rapoarte scrise sau alte listări generate de acestea;
    - să ia probe sau mostre;
    - să impună remedierea pe loc sau într-un termen determinat a abaterilor constatate;

SUS

6.Ce se întâmplă dacă obstrucționezi inspectorul în exercitarea inspecției?
    - poți fi sancționat contravențional; ca angajator ești responsabil și pentru salariații tăi care obstrucționează inspectorul de muncă să își exercite controlul;
    - inspectorul de muncă poate solicita ajutorul agenților forței publice, poliție sau jandarmi, pentru protecție sau pentru susținerea acțiunilor de control;
    - pentru obstrucționarea în mod repetat , inspectorul poate face plângere penală împotriva angajatorului, această faptă atrăgând răspunderea penală;
    - o atitudine obstructivă și ostilă ridică o suspiciune puternică privind existența unor nereguli, fapt care atrage un comportament special din partea inspectorului de muncă;
    - lipsa de colaborare în cadrul acțiunii de control este o circumstanță agravantă pentru stabilirea cuantumul sancțiunilor pentru celelalte fapte contravenționale constatate.