Unitatea ___________________________

___________________________________

___________________________________

 

Anexa nr.5

 

Model pentru :Memoriu tehnic

pentru sustinerea Declaratiei de functionare

in conformitate cu normele de protectie a muncii *

  1. Prezentarea organizarii activitatii de protectie a muncii; modul de asigurare a instruirii de protectie a muncii a diferitelor categorii de personal si altor participanti la procesul de munca.
  2. Datele de identificare ale proiectelor pentru constructii si tehnologie si/sau rapoarte de expertiza.; descriere tehnica succinta a constructiilor, schita generala de amplasare a spatiilor in care se desfasoara procesul de munca.
  3. Prezentarea activitatilor cu precizarea principalelor riscuri de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, generate in procesul de munca, precum si a sistemului de masuri preventive; dupa caz, lista locurilor de munca cu pericol deosebit identificate si a masurilor preventive adecvate.
  4. Prezentarea planului de zonare Ex al unitatii si a masurilor pentru prevenirea exploziilor si incendiilor in zonele cu atmosfera potential exploziva.
  5. Prezentarea principalelor tipuri de sisteme si dispozitive de protectie, a mijloacelor suplimentare de protectie contra pericolelor electrice, precum si de AMC, care conditioneaza securitatea desfasurarii procesului de munca.
  6. Lista cu dotarile existente la locurile de munca, pentru interventie in caz de avarii la instalatii, de acordare a primului ajutor in caz de accident sau de intoxicatii, conform baremurilor prevazute de norme sau alte acte normative in vigoare.
  7. Lista substantelor, toxice, explozive si inflamabile care se utilizeaza sau se degaja in procesul de productie, nivelul maxim al concentratiilor acestora determinat in mediul de lucru, precum si precizarea datelor de identificare al fiselor tehnice de securitate(anexa nr.9.) intocmite pentru acestea.
  8. Lista echipamentelor tehnice(tip, nr.) aflate sub incidenta ISCIR cu mentionarea numarului autorizatiei si a datei scadente de verificare.
  9. Lista personalului necesar, specializat si autorizat reglementar, pentru revizia, repararea si controlul echipamentului tehnic destinat functionarii in atmosfere potential explozive, precum si pentru alte meserii si profesii specificate in Normele Generale de Protectia Muncii, cu precizarea atestatului obtinut, a valabilitatii acestuia si a organului emitent.
  10. Lista locurilor de munca incadate in conditii deosebite care beneficiaza de reducerea vârstei de pensionare.

 

Manager,

* Memoriul tehnic va cuprinde dupa caz toate informatiile cerute in lista de mai sus.