Stimată Doamnă, Stimate Domn,

Conducător al serviciului extern de prevenire şi protecţie


Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi vă informează că persoanele juridice şi fizice abilitate ca servicii externe de prevenire şi protecţie, conform Normelor de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010, au obligativitatea potrivit:

„Art. 34. – (1) Serviciul extern de prevenire Şi protecţie trebuie să întocmească un raport de activitate semestrial, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10. (2) Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la încheierea semestrului, inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia serviciul extern de prevenire şi protecţie îşi are sediul social. Art. 41 – (1) Certificatul de abilitare se retrage de către Comisia de abilitare şi avizare care l-a eliberat dacă solicitantul nu a depus două rapoarte semestriale consecutive, în termen, la inspectoratul teritorial de muncă. din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens facem câteva precizări privind activitatea de raportare, respectiv a modului agreat de ITM IAŞI:

• înregistrarea la ITM IAŞI a Raportului de activitate intră în responsabilitatea dvs., astfel fie îl depuneţi personal la registratura instituţiei, fie îl transmiteţi semnat şi scanat pe emailul instituţiei itmiasi@itmiasi.ro

• raportul trebuie trimis si în format excel pentru a fi înregistrat într-o bază de date de lucru. Descărcaţi de aici modelul în format excel.

Prin urmare, se recomandă ca fiecare persoană juridică şi fizică abilitată ca serviciu extern de prevenire şi protecţie să preia iniţiativa de a verifica dacă raportul semnat este trimis şi înregistrat cu număr prin registratura ITM Iaşi, potrivit condiţiilor date.