ANEXA 1

 

+-----------------------------------------------------------------------------+

¦I                       ¦ II                       ¦ III                     ¦

¦                        ¦          CERERE          ¦                         ¦

¦                        ¦          pentru          ¦ INSPECTORATUL TERITORIAL¦

¦ Catre:                 ¦autorizarea desfasurarii  ¦       DE MUNCA          ¦

¦                        ¦activitatii din punct de  ¦   ..................... ¦

¦                        ¦vedere al securitatii si  +-------------------------¦

¦INSPECTORATUL TERITORIAL¦  sanatatii în munca la:  ¦ IV                      ¦

¦    DE MUNCA            ¦ [] sediul social         ¦                         ¦

¦ .....................  ¦ [] sediul secundar       ¦ Nr. intrare:........... ¦

¦                        ¦ [] in afara sediului     ¦ Data .................. ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦ V.                                                                          ¦

¦ 1. Persoana juridica:....................................................   ¦

¦ 2. cu sediul în: localitatea ......... str. ..... nr. ..., bloc .........   ¦

¦ scara ..., etaj ... ap. ... judet/sector ...., cod postal .... telefon ...  ¦

¦ fax .......,....... e-mail ........... web site ..........................  ¦

¦ 3.  prin .........(nume, prenunne) ..... CNP .....(cod numeric personal)....¦

¦ în calitate de ................. conform .................................  ¦

¦ 4.  Obiectul cererii: autorizarea desfasurarii activitatii din punct de     ¦

¦ vedere al securitatii si sanatatii în munca la                              ¦

¦  - sediul social                                                            ¦

¦  - sediul secundar                                                          ¦

¦  - în afara sediului                                                        ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦ VI.                                                                         ¦

¦ Persoana si domiciliul ales pentru comunicari:                              ¦

¦ 1. Nume si prenume: ..................................................      ¦

¦ 2. Adresa: localitatea ............., str. ............................     ¦

¦ nr. ...., bloc ..., scara .... etaj ..... ap. .... judet/sector ........    ¦

¦ cod postal ........, telefon .........., fax  .........................     ¦

¦ e-mail ........................................................             ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦ VII.                                                                        ¦

¦                                                                             ¦

¦ 1. ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE                ¦

¦   DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA                  ¦

¦                                                                             ¦

¦                                                                             ¦

¦ 1.1. > SEDIU SOCIAL                                      Nr. lucratori: ....¦

¦ Adresa: ..................................................................  ¦

¦ ..........................................................................  ¦

¦                                                                             ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦ Cod CAEN               ¦Denumirea activitatii     ¦  Autorizata anterior*   ¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+------------------------+--------------------------+-------------------------¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦12. > SEDIU SECUNDAR                                                         ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+

 

    *) Se va completa data si legea în baza careia s-a eliberat autorizatia.


 

 

+-----------------------------------------------------------------------------+

¦                     ¦ Cod  ¦                      ¦Autorizata ¦             ¦

¦        Adresa       ¦CAEN  ¦ Denumirea activitatii¦anterior*  ¦Nr. lucratori¦

+---------------------+------+----------------------+-----------+-------------¦

+---------------------+------+----------------------+-----------+-------------¦

+---------------------+------+----------------------+-----------+-------------¦

+---------------------+------+----------------------+-----------+-------------¦

+---------------------+------+----------------------+-----------+-------------¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦1.3. > ÎN AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE                     ¦

¦                                                                             ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦  Cod CAEN   ¦             Denumirea activitatii               ¦Nr. lucratori¦

+-------------+-------------------------------------------------+-------------¦

+-------------+-------------------------------------------------+-------------¦

+-------------+-------------------------------------------------+-------------¦

+-------------+-------------------------------------------------+-------------¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦                 Mentiuni privind sistarea activitatii                       ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦Cod CAEN     ¦   Denumirea activitatii ¦Locul desfasurarii     ¦ Nr. si data ¦

¦             ¦                         ¦    activitatii        ¦ actului     ¦

+-------------+-------------------------+-----------------------+-------------¦

+-------------+-------------------------+-----------------------+-------------¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦     Masuri luate pentru remedierea deficientele care au condus la           ¦

¦                      sistarea activitatii                                   ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                             ¦

¦                                                                             ¦

¦                                                                             ¦

¦                                                                             ¦

¦                                                                             ¦

¦                                                                             ¦

¦                                                                             ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦Pentru obtinerea autorizarii depun actele mentionate în opisul de documente. ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦ Data ...........................     ¦ Semnatura ......................     ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

+-----------------------------------------------------------------------------+

¦ OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT DE ¦

¦               VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA                   ¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦Nr.  ¦                                           ¦     Nr. si data    ¦  Nr. ¦

¦crt. ¦           Denumirea actului               ¦  actului/Emitent   ¦ file ¦

+-----+-------------------------------------------+--------------------+------¦

+-----+-------------------------------------------+--------------------+------¦

+-----+-------------------------------------------+--------------------+------¦

+-----+-------------------------------------------+--------------------+------¦

+-----+-------------------------------------------+--------------------+------¦

+-----------------------------------------------------------------------------¦

¦                                                          Total file:......  ¦

+-----------------------------------------------------------------------------+

 

    NOTA:

    Punctele III si IV se completeaza de catre inspectoratul teritorial

     de munca.

    *) Se va completa data si legea în baza careia s-a eliberat autorizatia.