Anexa nr 1

Anexa nr 2

Anexa nr 3

Anexa nr 4

Anexa nr 5

Anexa nr 6

Anexa nr 7

Anexa nr 8

Anexa nr 9 adresa SPITAL

Anexa nr 10

Anexa nr 11 inaintare dosar ITM

Anexa nr 12 inaintare dosar modificat ITM

ghid cercetare eveniment cu ITM

HG 1425 modificat


Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi vă informează potrivit:

• ”Art. 27 (1) Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează: a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art. 5 lit. f); ()“ din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare.

• ”Art. 109 Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13“ din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa 13 - Comunicarea evenimentelor (puteţi descărca de aici această anexă)