Noutati S.P.I.A.A.S.S.M.

Având în vedere acțiunile desfășurete de Inspecția Muncii în domeniul supravegherii pieței în anul 2022,
vă aducem la cunoștință condițiile pe care trebuie să le respecte măștile de protecție ce se încadrează ca echipament individual de protecție:

Adresa nr.22/SSPPP/12.01.2022, transmisă Autorității Vamale Române
Adresa nr.23/SSPPP/12.01.2022, transmisă inspectoratelor teritoriale de muncă