Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași
Carnete de munca neridicate      Neplata concediilor medicale(CASS)     
Guvernare transparenta deschisa si participativa standardizare armonizare dialog imbunatatit. Cod Sipoca 35
Poarta masca
Urmăriți ITM Iași pe LinkedIN:
Urmariti ITM Iasi pe facebook
InfoCons Protectia Consumatorilor
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentul (UE) 2016/679

STOP
MENȚINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR ARE PRIORITATE !
Având în vedere că în aceste zile ne aflăm în plină perioadă caniculară și conform prevederilor ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 99 din 29 iunie 2000 privind temperaturile extreme ridicate, angajatorii sunt obligați să ia toate măsurile posibile pentru ameliorarea condițiilor de muncă a lucrătorilor și mai ales pentru menținerea stării lor de sănătate !

Comunicat presa temperaturi extreme iulie 2024


În atenția persoanelor juridice și fizice, abilitate să presteze servicii în domeniul sănătății și securității în muncă

CAMPANIE NAŢIONALĂ de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii 01-29.02.2024
Promovarea negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii, plecând de la principalele beneficii ale negocierii colective pentru angajați/lucrători și angajatori, respectiv:
Avantaje angajați/lucrători: mai multă justiție socială, drepturi superioare privind condițiile de muncă și de angajare, salariile, securitatea şi sănătatea în muncă, aplicarea principiului egalităţii de şanse şi tratament, protecţie suplimentară în exercitarea drepturilor legale, concilierea vieţii profesionale cu cea de familie, locuri de muncă și venituri mai stabile, o influență mai mare la locul de muncă și participarea la procesele decizionale.
Avantaje angajatori: asigurarea păcii sociale și a unui climat de muncă favorabil performanței, productivitate și loialitate a personalului îmbunătățite, participare mai mare a forței de muncă la locul de muncă, eficacitate și planificare bugetară, rezolvarea timpurie a litigiilor. Fisa suport campanie

CAMPANIE NAŢIONALĂ de informare și conștientizare a prevederilor Legii nr. 367/2002
privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare 01.02.2024 - 31.12.2024
Informarea și conștientizarea angajatorilor și a angajaților/lucrătorilor cu privire la prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe promovarea drepturilor individuale și colective ale angajaților/lucrătorilor și angajatorilor, conform fișei suport atașată. Fisa suport campanie

Transparență și competență în sectorul public. Cod Sipoca 870

Vechimea în muncă - Carnetul de muncă
  • Vechimea în muncă stabilită până la data 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • ITM Iași eliberează adeverințe de vechime pentru persoanele care nu au avut carnet de muncă/ sau carnet de muncă pierdut/ sau perioade necertificate în carnetul de muncă și care au lucrat anterior datei de 31.12.2010 la angajatori cu sediul social în județul Iasi, capital mixt/privat și care s-au înregistrat la ITM Iași după anul 1991(Lege nr.83/1995, Lege nr.130/1999, abrogate în prezent). Pierderea carnetului de muncă se publică în Monitorul Oficial.
  • ITM Iași nu deține în arhivă documente necesare eliberării adeverințelor de vechime pentru perioade lucrate la unitățile de stat indiferent de perioadă.
  • În cazul încetării existenţei angajatorului, există obligaţia deţinătorilor de documente sau a succesorilor în drepturi ai acestora, de a elibera adeverinţe pe baza documentelor pe care le deţin, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant (art. 29 alin. (1) din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale).

Ziua Mondială a Securității și Sănătății la Muncă 2022 este comemorată pe 28 aprilie 2022
explorează tema participării și dialogului social
în crearea unei culturi pozitive de securitate și sănătate în muncă (SSM)Prezentare detaliată

În săptămâna 20 -24 septembrie se desfășoară Campania ELA denumită The EU Week for Seasonal Workers
Campania ELA denumită The EU Week for Seasonal Workers Campania ELA denumită The EU Week for Seasonal Workers Campania ELA denumită The EU Week for Seasonal Workers

În vederea creșterii gradului de conștintizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și munca "la gri", la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia, cât și riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească "la negru" sau "la gri", Inspecția muncii desfășoară, prin inspectoratele teritoriale de muncă, Acțiunea de informare: "MUNCEȘTE LEGAL! CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE!".
Pliant acțiune de informare: "MUNCEȘTE LEGAL! CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE!"

Având în vedere acțiunile desfășurate de Inspecția Muncii în domeniul supravegherii pieței în anul 2022,
vă aducem la cunoștință condițiile pe care trebuie să le respecte măștile de protecție ce se încadrează ca echipament individual de protecție:

Adresa nr.22/SSPPP/12.01.2022, transmisă Autorității Vamale Române
Adresa nr.23/SSPPP/12.01.2022, transmisă inspectoratelor teritoriale de muncă

EVENIMENT ORGANIZAT ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI
Inspecția Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) au organizat în data de 22 aprilie 2021 un simpozion online cu tema: „Rolul și importanța informării și instruirii specifice securității și sănătății în muncă în conducerea și coordonarea activităților”.
Comunicat de presă
Galerie foto

Ziua mondială pentru securitate și sănătate la locul de muncă 28 aprilie 2021

Anticipați, pregătiți-vă și răspundeți la crize
Investiți acum în sisteme de securitate și sănătate reziliente la locul de muncă (SSM)

Munca în străinătate
Informații despre intermedierea și plasarea forței de muncă în străinătate Munca sezonieră în Germania 2021
Brexit Schimbările inevitabile în relația cu UK
la finalizarea perioadei de tranziție
(31 decembrie 2020)
Lucrator sezonier Ești lucrător sezonier în străinătate?
Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți
drepturile pentru a fi protejat!
Informații cu privire la condițiile de angajare a cetățenilor străini pe teritoriul României prevăzute în Planul de cooperare operativă pentru depistarea angajaților străini ilegali și combaterea muncii nedeclarate a străinilor în anul 2020.
RECOMANDĂRI privind prevenirea infecției cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2):
Comunicat de presă Inspecția Muncii - 10 martie 2020 -la efectuarea curăţeniei in sectorul non medical
-la reluarea activităților de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri -în căminele pentru persoane vârstnice
-pentru lucrători în situația deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă -la reluarea activităţii în unităţile de frizerie, coafură şi cosmetică

În scopul prevenirii răspândirii infectării cu COVID-19, pe perioada stării de alertă, accesul publicului la ghișeele din incinta instituției este următorul:
luni, marți, joi08.30-14.30
miercuri08.30-14.30 și 16.30-18.00
vineri08.30-12.30
cu asigurarea măsurilor de protecție obligatorii. Recomandăm ca persoanele fizice și juridice să utilizeze cu prioritate mijloacele de comunicare electronice: adresa de e-mail itmiasi@itmiasi.ro, fax 0232/215583 sau serviciile poștale (Contact ITM Iași). Formularele in format word sau pdf se pot descărca din meniul Informatii de interes public\Formulare tip
Formular completare on-line petiții și sesizări

Campanie de conştientizare a lucrătorilor şi angajatorilor cu privire la beneficiile muncii declarate - #EU4FairWork
„Câștigă, Declară, Beneficiază” Detalii [...]

Mai multe informaţii şi materiale cu privire la Campania #EU4FairWork sunt disponibile pe pagina de internet a Comisiei Europene https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&langId=en.

31.03.2020
1. Întrucât prezintă maxim interes în aceste zile, condițiile de acordare a somajului tehnic, atașăm câteva precizări utile pentru angajatori apărute in OUG 32/2020
2. Procedura de lucru AJOFM Iasi pusa la dispozitia agentilor economici interesati de somajul tehnic.

Ne dorim ca activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi să fie mai bine cunoscută. Încercăm să interacţionăm cu profesioniştii din domeniu, cu angajatorii, cu partenerii sociali şi cu celelalte instituţii publice nu doar atunci când fac obiectul unui control, atunci când ne adresează o solicitare, sau în cadrul întâlnirilor periodice. Ne propunem să comunicăm mai mult, pentru ca informaţia să ajungă la toţi cei interesaţi, în cel mai scurt timp.
Urmăriţi Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi şi pe LinkedIn!

ORDINUL 1884 din 05.07.2018 În atenţia armurierilor, intermediarilor şi persoanelor juridice prevăzute la art.67, alin. (2)-(4) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care deţin spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie.


Începând cu 20 mai 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi declanşează, o acţiune de informare a persoanelor fizice beneficiare a lucrărilor de construcţii în regie proprie şi a persoanelor fizice care prestează aceste activităţi, cu privire la declararea muncii, întocmirea formelor legale de angajare, respectarea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, denumită generic "RESPECTĂ ŞI DECLARĂ MUNCA".
Comunicat; Afiş campanie; Pliant; CIM - formular

Sanatate si Securitate
in Munca

  Noutati SSM
  Actiuni 2021 SSM
  Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca
  Dosar autorizare d.p.d.v. SSM
  Cercetarea accidentelor de catre angajator
  Obligatiile angajatorilor
  Obligatiile angajatilor
  Programul Comisiei de Abilitare si Avizare Teritoriala
  Abilitarea serviciului extern de prevenire si protectie.
  Servicii externe de prevenire si protectie. Documentatii SSM avizate.
  În atenţia persoanelor juridice şi fizice, abilitate să presteze servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
  Lista artificierilor/pirotehnicienilor autorizați în evidența ITM Iași
  Ghiduri
Supravegherea Pietei, Indrumare Angajatori si Angajati in domeniul SSM
  Noutati S.P.I.A.A.S.S.M.
  Legislatie in domeniul supravegherii pietei
Relatii de Munca
  Campanie de informare a studenților străini și a angajatorilor
  Controlul in domeniul relatiilor de munca
  Semnaleaza munca nedeclarată!
  Acţiunie de informare și conștientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată 14 iunie - 31 august 2017
Contracte colective de munca
  Hotarari judecatoresti
  Organizatii patronale
  Organizatii sindicale
  Procedura operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate
  Legislatie si proceduri CCM
  CCM:
  - sectoare de activitati
  - grupuri de unitati
Evidenta Muncii
  În atenția angajatorilor și angajaților - vechimea în muncă
  Lista societatilor a caror arhiva se afla depozitata la
Price Banks SRL