Carnete de munca neridicate      Neplata concediilor medicale(CASS)     
Guvernare transparenta deschisa si participativa standardizare armonizare dialog imbunatatit. Cod Sipoca 35
Important!

Vă anunțăm publicarea unei noi versiuni a aplicatiei Revisal 6.0.7, în data de 01.06.2019, care va cuprinde actualizari ale codului COR precum și o serie de modificări ce urmează a fi descrise pe site-ul Inspecției Muncii, sectiunea REGES.

Începând cu data de 20 mai 2019, transmiterea registrului de evidență a salariaților în format electronic va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunea 6.0.6 a aplicației Revisal. Angajatorii care în prezent utilizează versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5 după care vor putea instala versiunea 6.0.6. Pentru actualizarea aplicației Revisal este recomandat să urmați instrucțiunile cuprinse în Ghidul de instalare şi utilizare a noii versiuni. Pentru securitatea datelor, este indicat ca înainte de orice operaţiune legată de instalarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, să efectuați o copie de siguranță a bazei de date, accesând butonul „Salvare baza de date” din meniul „Instrumente”.


Concursul naţional „ŞTIU ŞI APLIC - SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII!” – etapa naţională s-a desfășuratla Iași în perioada 17.05.2019 - 19.05.2019. Organizatori: Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspecţia Muncii București.

Imagini din timpul desfășurării concursului.


SESIUNE DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A ANGAJATORILOR
va avea loc în data de:
- 16 Mai 2019, cu începere de la ora 11 -
la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, etajul 2, Sala de consiliu.

Temele abordate vor fi:
- Noutăţi legislative în domeniul relaţiilor de muncă
- Ucenicia la locul de muncă, internship-ul și efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
- Aplicarea noilor prevederi legale privind munca nedeclarată

Pentru a nu depăşi numărul de locuri disponibile în sală, trebuie să vă programaţi printr-un mesaj de poştă electronică transmis la adresa itmiasi@itmiasi.ro, urmând să vă confirmăm participarea printr-un mesaj de răspuns.

Asteptam cu deschidere toate persoanele interesate.


În atenția angajaților și angajatorilor

• Vechimea în muncă stabilită până la data 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă. (Codul Muncii- Lege nr.53/2003)
În lipsa carnetului de muncă sau a înscrisurilor/certificării în carnetul de muncă, ITM Iași eliberează adeverințe de vechime pentru persoanele care au avut perioade lucrate anterior datei de 31.12.2010 la angajatori (capital mixt/privat) cu sediul social în județul Iași și care s-au înregistrat la ITM Iași potrivit Legii nr.83/1995, Legii nr.130/1999 (abrogate în prezent)
După data 01.01.2011, la încetarea activității salariatului, angajatorii au obligația să îi elibereze acestuia o adeverință care sa ateste activitatea desfașurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, precum și un extras din registru.
• La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.( H.G nr.905/2017)
• Referitor la extras din registru, în situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul/fostul salariat poate solicita ITM eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. ITM în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
Extrasul din registru generat la acest moment din aplicația informatică - registrul general de evidență al salariaților, nu este document ce atestă vechimea în muncă.


În perioada 10 decembrie 2018 - 7 ianuarie 2019, ITM Iaşi desfăşoară o campanie de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice. Conform prevederilor legale în vigoare, articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi după obţinerea acordului unităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează.


ORDINUL 1884 din 05.07.2018 În atenţia armurierilor, intermediarilor şi persoanelor juridice prevăzute la art.67, alin. (2)-(4) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care deţin spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie.


Campania EU OSHA 2018-2019 „Managementul substanțelor periculoase”

"Promovarea învățământului de securitate și sănătate în muncă în sistemul educațional pentru o viață activă sigură și sănătoasă, în beneficiul tău și al companiilor" și a Campaniei EU OSHA 2018-2019 „Managementul substanțelor periculoase” organizate de Punctul Focal al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – România, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM), și Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. [Comunicat de presa...]

IAȘI, 06 SEPTEMBRIE 2018
Hotel Pleiada [foto...]


Promovarea Campaniei EU OSHA 2018-2019 „Managementul substanțelor periculoase” și întâlnirea dintre specialiștii de securitate și sănătate în muncă și jurnaliști organizate de Punctul Focal al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – România, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM), și Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. [Comunicat de presa...]

IAȘI, 07 SEPTEMBRIE 2018
Aula Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi [foto...]Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi desfăşoară Acţiunea nr. 5-Campania Naţională pe anul 2018-din Planul de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pe 2018, privind Verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare
Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a organizării şi funcţionării comitetelor de securitate şi sănătate în muncă. Acţiunea nr. 18 din Programul Cadru de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pentru anul 2017.

În cadrul "Acţiunii de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată", organizată la nivel naţional de Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a desfăşurat în perioada 14 iunie - 31 august 2017 mai multe activită ţi cu caracter informativ-preventiv.

Mai multe informaţii
Prezentare întâlniri cu angajatorii


Începând cu 20 mai 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi declanşează, o acţiune de informare a persoanelor fizice beneficiare a lucrărilor de construcţii în regie proprie şi a persoanelor fizice care prestează aceste activităţi, cu privire la declararea muncii, întocmirea formelor legale de angajare, respectarea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, denumită generic "RESPECTĂ ŞI DECLARĂ MUNCA".
Comunicat; Afiş campanie; Pliant; CIM - formular
Acţiunea privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii. [detalii...]

Sanatate si Securitate
in Munca

  Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca
  Dosar autorizare d.p.d.v. SSM
  Cercetarea accidentelor de catre angajator
  Obligatiile angajatorilor
  Obligatiile angajatilor
  Programul Comisiei de Abilitare si Avizare Teritoriala
  Abilitarea serviciului extern de prevenire si protectie.
  Servicii externe de prevenire si protectie. Documentatii SSM avizate.
  În atenţia persoanelor juridice şi fizice, abilitate să presteze servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
  Ghiduri
  Actiunea nr.6 2018
Relatii de Munca
  Controlul in domeniul relatiilor de munca
  Semnaleaza munca nedeclarată!
Contracte colective de munca
  CCM active in evidenta ITM Iasi
  Organizatii patronale
  Organizatii sindicale
  Procedura operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate
  Legislatie si proceduri CCM
  CCM:
  - sectoare de activitati
  - grupuri de unitati
Evidenta Muncii
  Eliberarea adeverintelor si certificatelor de catre inspectoratele teritoriale de munca, in domeniul relatiilor de munca
  Lista societatilor a caror arhiva se afla depozitata la
Price Banks SRL