Carnete de munca neridicate      Program de audiente     Telefoane utile    Neplata concediilor medicale(CASS)      Contact  

SESIUNE DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A ANGAJATORILOR
va avea loc în data de:
- 27 iunie 2018, cu începere de la ora 10
la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, etajul 2, Sala de consiliu.

Temele abordate vor fi:
- Transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, precum şi beneficiile muncii declarate și dezavantajele muncii nedeclarate
- Registrul general de evidenţă a salariaţilor
- Detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
- Ucenicia la locul de muncă și efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
- Obligațiile angajatorilor conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social
- Munca zilierilor
- Noutăţi legislative în domeniul relaţiilor de muncă

Pentru a nu depăşi numărul de locuri disponibile în sală, trebuie să vă programaţi printr-un mesaj de poştă electronică transmis la adresa itmiasi@itmiasi.ro.
Printr-un mesaj de răspuns vă vom confirma participarea.

Asteptam cu deschidere toti angajatorii interesati.Ziua mondiala pentru sanatate in munca, 28 aprilie, a fost marcata printr-o sesiune de informare si constientizare in 25.04.2018 la Aula Magna "Haralamb Vasiliu" a Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi


Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi desfăşoară Acţiunea nr. 5-Campania Naţională pe anul 2018-din Planul de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pe 2018, privind Verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare
Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a organizării şi funcţionării comitetelor de securitate şi sănătate în muncă. Acţiunea nr. 18 din Programul Cadru de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pentru anul 2017.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi mulţumeşte angajatorilor prezenţi la întâlnirile din datele de 10, 17, 24 şi 31 august 2017, organizate în cadrul Acţiunii de informare şi conştientizare pentru TRANSFORMAREA MUNCII NEDECLARATE ÎN MUNCĂ DECLARATĂ.
Datorită interesului manifestat, am decis să continuăm acest gen de întâlniri şi în perioada următoare. De această dată, tematica va fi cea stabilită pe baza solicitărilor comunicate de dumneavoastră.

Întâlnirile cu angajatorii vor avea loc în datele de 28 septembrie, 26 octombrie şi 23 noiembrie 2017, cu începere de la ora 10, având o durată preconizată de două ore. Prin amabilitatea Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, întâlnirile se vor desfăşura în Sala de conferinţe, situată în Corp T Rectorat, parter, b-dul Dimitrie Mangeron nr.67.

Pentru a nu depăşi numărul de locuri disponibile în sală, vă rugăm să vă programaţi printr-un mesaj de poştă electronică transmis la adresa itmiasi@itmiasi.ro. În cuprinsul mesajului, vă rugăm să ne precizaţi temele sau subiectele dumneavoastră de interes din domeniile de competenţă ale instituţiei noastre, pentru a fi incluse în program.

Aşteptăm cu deschidere toţi angajatorii interesaţi.


În cadrul "Acţiunii de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată", organizată la nivel naţional de Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a desfăşurat în perioada 14 iunie - 31 august 2017 mai multe activită ţi cu caracter informativ-preventiv.

Mai multe informaţii
Prezentare întâlniri cu angajatorii


Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi organizează întâlniri cu angajatorii, la sediul din Iaşi, str. Moara de Foc nr. 31, etaj 2 Sala de consiliu, conform următorului program:
       10 august 2017, ora 1000-1200;
       17 august 2017, ora 1000-1200;
       24 august 2017, ora 1000-1200;
       31 august 2017, ora 1000-1200.
Aşteptăm cu deschidere toţi angajatorii interesaţi de TRANSFORMAREA MUNCII NEDECLARATE ÎN MUNCĂ DECLARATĂ, în contextul noilor reglementări privind definirea, prevenirea şi sancţionarea muncii nedeclarate.


Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi desfăşoară în perioada 14 iunie - 31 august 2017 o serie de activităţi preventive, în cadrul "Acţiunii de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată", organizată la nivel naţional de Inspecţia Muncii. Acţiunea îşi propune creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care pot avea calitatea de angajator şi folosesc forţă de muncă fără respectarea prevederilor legale, respectiv a persoanelor care desfăşoară activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă, raportat la consecinţele sociale şi economice pe care le produce munca nedeclarată, precum şi clarificarea unor aspecte privind modul de interpretare şi de aplicare a unor prevederi legale din domeniul relaţiilor de muncă.
Campanie naţională privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă precum şi securitatea şi sănătatea în muncă la societăţi care au obiect de activitate "protecţie şi gardă" - cod CAEN 8010.
Comunicat de presă

Fişa orientativă pentru angajatori privind consultarea lucrătorilor şi organizarea şi funcţionarea CSSM (comitetele de securitate şi sănătate în muncă)
Întrebări frecvente privind informarea, instruirea şi consultarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor din microîntreprinderi şi întreprinderi mici
Zece întrebări frecvente privind evaluarea riscurilor în microîntreprinderi şi întreprinderi mici
Acţiunea nr. 18 din Programul Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2017 - Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a organizării şi funcţionării comitetelor de securitate şi sănătate în muncă.


În perioada 26.05. - 28.05.2017 se va desfăşura la Iaşi, cea de-a cincea ediţie a concursului naţional
„ŞTIU ŞI APLIC - SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII!”,
concurs organizat de Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,
Inspecţia Muncii şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi.Comunicat de presa 04.02.2017
Materiale informale campanie agenti cancerigeni 04.02.2017
Începând cu 20 mai 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi declanşează, o acţiune de informare a persoanelor fizice beneficiare a lucrărilor de construcţii în regie proprie şi a persoanelor fizice care prestează aceste activităţi, cu privire la declararea muncii, întocmirea formelor legale de angajare, respectarea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, denumită generic "RESPECTĂ ŞI DECLARĂ MUNCA".
Comunicat; Afiş campanie; Pliant; CIM - formular
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi desfăşoară Acţiunea nr. 16 pe anul 2017, din Planul de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pe 2017, privind
"VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE PRIN PROCESELE VERBALE DE CERCETARE A EVENIMENTELOR"
Comunicat de presa
Ajută-ne să combatem munca fără forme legale şi munca nedeclarată, prin semnalarea acestor situaţii. Este important să ne sesizezi în momentul în care se desfăşoară activităţile "la negru" şi să ne indici locaţiile în care acestea se produc, pentru a putea interveni eficient. Ne bazăm pe cooperarea lucrătorilor afectaţi, în timpul desfăşurării acţiunilor de control, prin comunicarea cu inspectorii de muncă şi completarea fişelor de identificare.
Anunţ fals privind o ofertă de locuri de muncă pentru români în Norvegia !!!
Ministerul Afacerilor Externe ne-a informat că a fost sesizat de către Ambasada României la Oslo în legatură cu un anunţ de ofertă de locuri de muncă pentru Norvegia pentru firma KLETT INDUSTRIER AS, care a fost larg mediatizat prin postări pe web site-uri româneşti cu acces gratuit, de tipul portalului tocmai.ro.
Reprezentanţii ambasadei au recomandat tuturor celor care i-au contactat pe acest subiect să nu dea curs acestei oferte de muncă în Norvegia şi le-au indicat web site-ul Ambasadei României la Oslo ( http://oslo.mae.ro/ ) în vederea obţinerii unor informaţii detaliate privind piaţa muncii în Norvegia.
În atenţia beneficiarilor de zilieri!

Începand cu 17 iunie 2014 se modifică Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri...


Acţiune de informare privind modul de abordare a procesului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor (responsabilităţi, implementare, control, instruire, beneficii).
Acţiunea privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii. [detalii...]
Comunicate de presă Inspecţia Muncii
Sanatate si Securitate
in Munca

  Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca
  ACTIUNE DE MONITORIZARE
privind riscurile existente la locurile de munca din microintreprinderi (0-9 lucratori) si masurile de prevenire si protectie aplicate

  Cercetarea accidentelor de catre angajator
  Obligatiile angajatorilor
  Obligatiile angajatilor
  Programul Comisiei de Abilitare si Avizare Teritoriala
  Abilitarea serviciului extern de prevenire si protectie.
  Servicii externe de prevenire si protectie. Documentatii SSM avizate.
  În atenţia persoanelor juridice şi fizice, abilitate să presteze servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
  Ghiduri
  Actiunea nr.6 2018
Relatii de Munca
  Controlul in domeniul relatiilor de munca
  Semnaleaza munca nedeclarată!
Contracte colective de munca
  CCM active in evidenta ITM Iasi
  Organizatii patronale
  Organizatii sindicale
  Procedura operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate
  Legislatie si proceduri CCM
  CCM:
  - sectoare de activitati
  - grupuri de unitati
Evidenta Muncii
  Eliberarea adeverintelor si certificatelor de catre inspectoratele teritoriale de munca, in domeniul relatiilor de munca
  Lista societatilor a caror arhiva se afla depozitata la
Price Banks SRL