Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași
Carnete de munca neridicate      Neplata concediilor medicale(CASS)     
Guvernare transparenta deschisa si participativa standardizare armonizare dialog imbunatatit. Cod Sipoca 35
Poarta masca
Urmăriți ITM Iași pe LinkedIN:
Urmariti ITM Iasi pe facebook
În vederea creșterii gradului de conștintizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și munca "la gri", la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia, cât și riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească "la negru" sau "la gri", Inspecția muncii desfășoară, prin inspectoratele teritoriale de muncă, Acțiunea de informare: "MUNCEȘTE LEGAL! CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE!".
Pliant acțiune de informare: "MUNCEȘTE LEGAL! CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE!"

EVENIMENT ORGANIZAT ÎN PARTENERIAT CU UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI
Inspecția Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) au organizat în data de 22 aprilie 2021 un simpozion online cu tema: „Rolul și importanța informării și instruirii specifice securității și sănătății în muncă în conducerea și coordonarea activităților”.
Comunicat de presă
Galerie foto

Ziua mondială pentru securitate și sănătate la locul de muncă 28 aprilie 2021

Anticipați, pregătiți-vă și răspundeți la crize
Investiți acum în sisteme de securitate și sănătate reziliente la locul de muncă (SSM)

Munca în străinătate
Informații despre intermedierea și plasarea forței de muncă în străinătate Munca sezonieră în Germania 2021
Brexit Schimbările inevitabile în relația cu UK
la finalizarea perioadei de tranziție
(31 decembrie 2020)
Lucrator sezonier Ești lucrător sezonier în străinătate?
Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți
drepturile pentru a fi protejat!
Informații cu privire la condițiile de angajare a cetățenilor străini pe teritoriul României prevăzute în Planul de cooperare operativă pentru depistarea angajaților străini ilegali și combaterea muncii nedeclarate a străinilor în anul 2020.
RECOMANDĂRI privind prevenirea infecției cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2):
Comunicat de presă Inspecția Muncii - 10 martie 2020 -la efectuarea curăţeniei in sectorul non medical
-la reluarea activităților de transport, distribuție şi încărcare/descărcare mărfuri -în căminele pentru persoane vârstnice
-pentru lucrători în situația deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă -la reluarea activităţii în unităţile de frizerie, coafură şi cosmetică

În scopul prevenirii răspândirii infectării cu COVID-19, pe perioada stării de alertă, accesul publicului la ghișeele din incinta instituției este următorul:
luni, marți, joi08.30-14.30
miercuri08.30-14.30 și 16.30-18.00
vineri08.30-12.30
cu asigurarea măsurilor de protecție obligatorii. Recomandăm ca persoanele fizice și juridice să utilizeze cu prioritate mijloacele de comunicare electronice: adresa de e-mail itmiasi@itmiasi.ro, fax 0232/215583 sau serviciile poștale (Contact ITM Iași). Formularele in format word sau pdf se pot descărca din meniul Informatii de interes public\Formulare tip
Formular completare on-line petiții și sesizări

Campanie de conştientizare a lucrătorilor şi angajatorilor cu privire la beneficiile muncii declarate - #EU4FairWork
„Câștigă, Declară, Beneficiază” Detalii [...]

Mai multe informaţii şi materiale cu privire la Campania #EU4FairWork sunt disponibile pe pagina de internet a Comisiei Europene https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&langId=en.

31.03.2020
1. Întrucât prezintă maxim interes în aceste zile, condițiile de acordare a somajului tehnic, atașăm câteva precizări utile pentru angajatori apărute in OUG 32/2020
2. Procedura de lucru AJOFM Iasi pusa la dispozitia agentilor economici interesati de somajul tehnic.

Ne dorim ca activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi să fie mai bine cunoscută. Încercăm să interacţionăm cu profesioniştii din domeniu, cu angajatorii, cu partenerii sociali şi cu celelalte instituţii publice nu doar atunci când fac obiectul unui control, atunci când ne adresează o solicitare, sau în cadrul întâlnirilor periodice. Ne propunem să comunicăm mai mult, pentru ca informaţia să ajungă la toţi cei interesaţi, în cel mai scurt timp.
Urmăriţi Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi şi pe LinkedIn!

ORDINUL 1884 din 05.07.2018 În atenţia armurierilor, intermediarilor şi persoanelor juridice prevăzute la art.67, alin. (2)-(4) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care deţin spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie.


Începând cu 20 mai 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi declanşează, o acţiune de informare a persoanelor fizice beneficiare a lucrărilor de construcţii în regie proprie şi a persoanelor fizice care prestează aceste activităţi, cu privire la declararea muncii, întocmirea formelor legale de angajare, respectarea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, denumită generic "RESPECTĂ ŞI DECLARĂ MUNCA".
Comunicat; Afiş campanie; Pliant; CIM - formular

Sanatate si Securitate
in Munca

  Noutati SSM
  Actiuni 2021 SSM
  Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca
  Dosar autorizare d.p.d.v. SSM
  Cercetarea accidentelor de catre angajator
  Obligatiile angajatorilor
  Obligatiile angajatilor
  Programul Comisiei de Abilitare si Avizare Teritoriala
  Abilitarea serviciului extern de prevenire si protectie.
  Servicii externe de prevenire si protectie. Documentatii SSM avizate.
  În atenţia persoanelor juridice şi fizice, abilitate să presteze servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
  Lista artificierilor/pirotehnicienilor autorizați în evidența ITM Iași
  Ghiduri
Relatii de Munca
  Campanie de informare a studenților străini și a angajatorilor
  Controlul in domeniul relatiilor de munca
  Semnaleaza munca nedeclarată!
  Acţiunie de informare și conștientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată 14 iunie - 31 august 2017
Contracte colective de munca
  Ghid documente contracte colective
  Organizatii patronale
  Organizatii sindicale
  Procedura operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate
  Legislatie si proceduri CCM
  CCM:
  - sectoare de activitati
  - grupuri de unitati
Evidenta Muncii
  În atenția angajatorilor și angajaților - vechimea în muncă
  Lista societatilor a caror arhiva se afla depozitata la
Price Banks SRL