Carnete de munca neridicate      Telefoane utile    Neplata concediilor medicale(CASS)      Contact  

În atenția angajatorilor beneficiari potrivit Legii nr.52/2011 (r) privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

  1. agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
  2. silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
  3. pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;
(la 29-12-2018 Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 65, Capitolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018)
Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute mai sus.


SESIUNEA DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A ANGAJATORILOR
va avea loc în data de:
- 18 Decembrie 2018, cu începere de la ora 10 -
la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, etajul 2, Sala de consiliu.

Temele abordate vor fi:
- Transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, precum şi beneficiile muncii declarate și dezavantajele muncii nedeclarate
- Registrul general de evidenţă a salariaţilor
- Detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
- Ucenicia la locul de muncă, internship-ul și efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
- Obligațiile angajatorilor conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social
- Munca zilierilor
- Noutăţi legislative în domeniul relaţiilor de muncă

Pentru a nu depăşi numărul de locuri disponibile în sală, trebuie să vă programaţi printr-un mesaj de poştă electronică transmis la adresa itmiasi@itmiasi.ro.
Printr-un mesaj de răspuns vă vom confirma participarea.

Asteptam cu deschidere toti angajatorii interesati.


În atenția angajaților și angajatorilor

• Vechimea în muncă stabilită până la data 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă. (Codul Muncii- Lege nr.53/2003)
În lipsa carnetului de muncă sau a înscrisurilor/certificării în carnetul de muncă, ITM Iași eliberează adeverințe de vechime pentru persoanele care au avut perioade lucrate anterior datei de 31.12.2010 la angajatori (capital mixt/privat) cu sediul social în județul Iași și care s-au înregistrat la ITM Iași potrivit Legii nr.83/1995, Legii nr.130/1999 (abrogate în prezent)
După data 01.01.2011, la încetarea activității salariatului, angajatorii au obligația să îi elibereze acestuia o adeverință care sa ateste activitatea desfașurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, precum și un extras din registru.
• La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.( H.G nr.905/2017)
• Referitor la extras din registru, în situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul/fostul salariat poate solicita ITM eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. ITM în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
Extrasul din registru generat la acest moment din aplicația informatică - registrul general de evidență al salariaților, nu este document ce atestă vechimea în muncă.


În perioada 10 decembrie 2018 - 7 ianuarie 2019, ITM Iaşi desfăşoară o campanie de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice. Conform prevederilor legale în vigoare, articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi după obţinerea acordului unităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează.


ORDINUL 1884 din 05.07.2018 În atenţia armurierilor, intermediarilor şi persoanelor juridice prevăzute la art.67, alin. (2)-(4) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care deţin spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie.


Campania EU OSHA 2018-2019 „Managementul substanțelor periculoase”

"Promovarea învățământului de securitate și sănătate în muncă în sistemul educațional pentru o viață activă sigură și sănătoasă, în beneficiul tău și al companiilor" și a Campaniei EU OSHA 2018-2019 „Managementul substanțelor periculoase” organizate de Punctul Focal al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – România, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM), și Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. [Comunicat de presa...]

IAȘI, 06 SEPTEMBRIE 2018
Hotel Pleiada [foto...]


Promovarea Campaniei EU OSHA 2018-2019 „Managementul substanțelor periculoase” și întâlnirea dintre specialiștii de securitate și sănătate în muncă și jurnaliști organizate de Punctul Focal al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – România, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM), și Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. [Comunicat de presa...]

IAȘI, 07 SEPTEMBRIE 2018
Aula Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi [foto...]
Ziua mondiala pentru sanatate in munca, 28 aprilie, a fost marcata printr-o sesiune de informare si constientizare in 25.04.2018 la Aula Magna "Haralamb Vasiliu" a Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi


Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi desfăşoară Acţiunea nr. 5-Campania Naţională pe anul 2018-din Planul de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pe 2018, privind Verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare
Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a organizării şi funcţionării comitetelor de securitate şi sănătate în muncă. Acţiunea nr. 18 din Programul Cadru de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi pentru anul 2017.

În cadrul "Acţiunii de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată", organizată la nivel naţional de Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a desfăşurat în perioada 14 iunie - 31 august 2017 mai multe activită ţi cu caracter informativ-preventiv.

Mai multe informaţii
Prezentare întâlniri cu angajatorii


Campanie naţională privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă precum şi securitatea şi sănătatea în muncă la societăţi care au obiect de activitate "protecţie şi gardă" - cod CAEN 8010.
Comunicat de presăÎn perioada 26.05. - 28.05.2017 se va desfăşura la Iaşi, cea de-a cincea ediţie a concursului naţional
„ŞTIU ŞI APLIC - SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII!”,
concurs organizat de Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,
Inspecţia Muncii şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi.Comunicat de presa 04.02.2017
Materiale informale campanie agenti cancerigeni 04.02.2017
Începând cu 20 mai 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi declanşează, o acţiune de informare a persoanelor fizice beneficiare a lucrărilor de construcţii în regie proprie şi a persoanelor fizice care prestează aceste activităţi, cu privire la declararea muncii, întocmirea formelor legale de angajare, respectarea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, denumită generic "RESPECTĂ ŞI DECLARĂ MUNCA".
Comunicat; Afiş campanie; Pliant; CIM - formular
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi desfăşoară Acţiunea nr. 16 pe anul 2017, din Planul de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pe 2017, privind
"VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE PRIN PROCESELE VERBALE DE CERCETARE A EVENIMENTELOR"
Comunicat de presa
Ajută-ne să combatem munca fără forme legale şi munca nedeclarată, prin semnalarea acestor situaţii. Este important să ne sesizezi în momentul în care se desfăşoară activităţile "la negru" şi să ne indici locaţiile în care acestea se produc, pentru a putea interveni eficient. Ne bazăm pe cooperarea lucrătorilor afectaţi, în timpul desfăşurării acţiunilor de control, prin comunicarea cu inspectorii de muncă şi completarea fişelor de identificare.
Anunţ fals privind o ofertă de locuri de muncă pentru români în Norvegia !!!
Ministerul Afacerilor Externe ne-a informat că a fost sesizat de către Ambasada României la Oslo în legatură cu un anunţ de ofertă de locuri de muncă pentru Norvegia pentru firma KLETT INDUSTRIER AS, care a fost larg mediatizat prin postări pe web site-uri româneşti cu acces gratuit, de tipul portalului tocmai.ro.
Reprezentanţii ambasadei au recomandat tuturor celor care i-au contactat pe acest subiect să nu dea curs acestei oferte de muncă în Norvegia şi le-au indicat web site-ul Ambasadei României la Oslo ( http://oslo.mae.ro/ ) în vederea obţinerii unor informaţii detaliate privind piaţa muncii în Norvegia.
Acţiunea privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii. [detalii...]
Comunicate de presă Inspecţia Muncii
Sanatate si Securitate
in Munca

  Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca
  ACTIUNE DE MONITORIZARE
privind riscurile existente la locurile de munca din microintreprinderi (0-9 lucratori) si masurile de prevenire si protectie aplicate

  Cercetarea accidentelor de catre angajator
  Obligatiile angajatorilor
  Obligatiile angajatilor
  Programul Comisiei de Abilitare si Avizare Teritoriala
  Abilitarea serviciului extern de prevenire si protectie.
  Servicii externe de prevenire si protectie. Documentatii SSM avizate.
  În atenţia persoanelor juridice şi fizice, abilitate să presteze servicii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
  Ghiduri
  Actiunea nr.6 2018
Relatii de Munca
  Controlul in domeniul relatiilor de munca
  Semnaleaza munca nedeclarată!
Contracte colective de munca
  CCM active in evidenta ITM Iasi
  Organizatii patronale
  Organizatii sindicale
  Procedura operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate
  Legislatie si proceduri CCM
  CCM:
  - sectoare de activitati
  - grupuri de unitati
Evidenta Muncii
  Eliberarea adeverintelor si certificatelor de catre inspectoratele teritoriale de munca, in domeniul relatiilor de munca
  Lista societatilor a caror arhiva se afla depozitata la
Price Banks SRL